คณะกรรมการ

คณะกรรมการ กศน.ตำบลบางกระสอ

1.นายสมบรูณ์  กุศล                                ประธานกรรมการ

2.นายสุรพณ    ธนะโสภณ                        รองประธานกรรมการ

3.นายสุดใจ   มีชอบธรรม                          กรรมการ

4.นายสำรวย   แย้มสำราญ                        กรรมการ

5.นางราศรี   ยุทธกิจกำจร                         กรรมการ

6.นายปรีชา  สำเภาทอง                            กรรมการ

7.นางวนิดา   นวลประเสริฐสุข                    กรรมการ

8.นางประยูร   เปรมรัศมี                          กรรมการ

9.นางปิ่น   วิเชียรรักษ์                              กรรมการ

10.นางมาลัย  เมืองสุข                             กรรมการ

11.นางไสว   แย้มสำราญ                          กรรมการ

12.นางเอกจิตรา   จิระพรจรัส                    กรรมการ

13.นางอัญชัญ   กุศล                               กรรมการ

14.นางบุญมี  ชูติวงศ์                               กรรมการ

15.นายประยูร วิเชียรรักษ์                         กรรมการ

16.นายประเกียรติ   กองม่วง                     กรรมการและเลขานุการ

17..นางสาวยอดฉัตร      กาญจนรักษ์          อาสา กศน.ตำบล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s