วัดบัวขวัญ

วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี

จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาในอตีดนั้นว่า

มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งในสมัยนั้นเป็นเพียงสำนักสงฆ์กลางท้องนาเท่านั้น เมื่อมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ก็เริ่มพัฒนาเป็นวัดโดยสมัยแรก พระครูปรีชาเฉลิม หรือ หลวงปู่แฉ่ง วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้น โดยผู้มีจิตศรัทธาหลายคนร่วมบริจาคที่ดิน โดยได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๓๕ ต่อมาก็มีหลวงพ่อฉ่ำมาเป็นเจ้าอาวาส ปกครองวัด หลังจากหลวงพ่อฉ่ำมรณภาพลง วัดก็ว่างเว้นจากพระสงฆ์ ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงวัด กลัววัดจะร้าง จึงได้ไปนิมนต์พระอธิการพยุง จตฺตมโล จากวัดกำแพงมาเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๑ และได้บูรณปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ พัฒนาวัดเจริญเรื่อยมาจนมีผู้ศรัทธาบริจาคที่ดินสร้างวัดเพิ่ม คือ นายบัว ฉุนเฉียว เป็นผู้บริจาคที่ดิน เดิมทีนั้น วัดมีชื่อว่า “วัดสะแก” ได้เปลี่ยนมาเป็น “วัดบัวขวัญ” เพื่อให้เป็นเกียรติแก่ นายบัว ฉุนเฉียว และวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร พระอธิการพยุง จิตฺตมโล เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๐

ต่อจากนั้น พระอธิการบุญช่วย ปุญญคุตฺโต ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส มาจนถึงพ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อจากนั้น ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ พระ มหาไสว สุขวโร (ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแพร,เหนือ ได้มาดำรงต่ำแหน่งเจ้าอาวาส จนถึงปัจจุบัน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณสุตาลังการ ซึ่งได้พัฒนาวัดทั้งด้านถาวรวัตถุ ทางด้านการศึกษาจนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๑ และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดราษฎร์ ขึ้นเป็น ” พระอารามหลวง” ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ในปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑ หมู่ ๙ ตำบลบางกระส อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ใกล้ คลองประปาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s